بیمار نیکان عضوی از خانواده ماست

رسالت بیمارستان نیکان شرق

بیمارستان نیکان شرق در راستای التیام آلام بیماران، خدمات بهداشتی درمانی ایمن و اثر بخش را در حوزه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی پس از بهره برداری ارائه می‌دهد. این خدمات، با کیفیت، در حداقل زمان و فارغ از سن، جنس، نژاد، رنگ، مذهب و یا موقعیت اجتماعی افراد ارائه می‌شود.

بیمارستان نیکان شرق

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نیکان شرق، با رویکرد به کارگیری امکانات پیشرفته پزشکی-درمانی و ارتقای سطح سلامت و بهداشت عمومی در شمال شرق کلان‌شهر تهران و منطقه حکیمیه در حال احداث است.
untitled-2.jpg
کلیه حقوق این وب سایت مطلق به بیمارستان نیکان شرق می باشد.

جستجو