بیمار نیکان عضوی از خانواده ماست

تزریق واکسن کرونا در مرکز واکسیناسیون بیمارستان نیکان شرق

اخبار و رویدادها

بیمارستان نیکان شرق در راستای کمک به واکسیناسیون همگانی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ به مجموعه مراکزی که واکسیناسیون کرونا را انجام میدهند اضافه شده است

بیمارستان نیکان شرق یک مرکز تخصص و فوق تخصصی با ظرفیت 250 تخت می‌باشد که با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده قرار است در اواخر سال 1400 فعالیت خود را آغاز نماید پیشتر در بازدیدی که جناب آقای دکتر زالی از این بیمارستان داشتند در جریان فرآیند تزریق واکسن های کرونا قرار گرفتند.

۱۴۰۰/۰۶/۱۵

کلیه حقوق این وب سایت مطلق به بیمارستان نیکان شرق می باشد.

جستجو