بیمار نیکان عضوی از خانواده ماست

بازدید سفیر ژاپن از بیمارستان نیکان

اخبار و رویدادها

کازوتوشی آیکاوا سفیر محترم کشور ژاپن در ایران با مدیر عامل و مدیران ارشد بیمارستان نیکان ملاقات و از بخش های مختلف بیمارستان بازدید نمودند.

در این نشست لوحی از طرف سفیر کشور ژاپن به متن زیر به بیمارستان نیکان تقدیم شد.

"مراتب احترام عمیق خود را از تشریک مساعی جنابعالی برای حسن تفاهم و درک متقابل بین کشور ایران و ژاپن و دستاوردهای قابل توجه آن، اعلام و تقدیر می نمایم"

کازوتوشی آیکاوا

سفیر کشور ژاپن در ایران

بیست و دوم نوامبر 2021 میلادی

1400/09/01

کلیه حقوق این وب سایت مطلق به بیمارستان نیکان شرق می باشد.

جستجو